РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ЕНЕРГИЙНИ ПРАКТИКИ

Егото и неговите проявления
октомври 4, 2018
БОРБАТА МЕЖДУ ЕГОТО И АЗА – начинът на нашето израстване
октомври 4, 2018

РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ЕНЕРГИЙНИ ПРАКТИКИ

Скъпи приятели, искам да напиша няколко реда за центровете по енергийни практики към Тибетска академия, които от 2009г се откриха в много градове в нашата страна / а вече и в Русия, Португалия, Азърбайджан Сърбия,Германия,Канада и мн. други държави по света /. Тези клубове /центрове/ бяха създадени от Тибетска академия, чийто създател е Сатя Ео Тхан – в София, Сандански, Гоце Делчев, Шумен, Стара Загора, Варна, Бургас и др. Основната им цел е хармонизация на енергийното пространство, провеждане на общонационални и участие в световни медитации за мир.Провеждат се групови енергийни лечения и други практики свързани с нуждите на участниците в тях и техни близки . Клубовете работят като излъчват поне веднъж седмично своята светла енергия в околното пространство. В тях участват хора, включили се в обученията на Тибетска академия, които претърпяват астрална трансформация чрез инициациите получени на организираните семинари.
Вече 10 години тези центрове по духовни практики вършат своята работа, като членовете им безрезервно са отдадени на мисията си да излъчват целенасочено Любов и Светлина, да дават надежда на много нуждаещи се от това хора. Вратите им са отворени за всички проявяващи интерес към този род знания и занимания. Много често в тях има гости, които участват в практиките и по-късно изявяват желание да се включат по-активно в работата на групата. Харесват им дискусиите и темите, които се разискват, житейските проблеми, които се опитват да се решават чрез познати духовни практики.
Всички членове на тези клубове имат своите професии и чрез участието си в групови енергийни практики задоволяват потребността си от друг вид общуване. Тук те усещат силата на Духа си и имат възможност да правят нещо различно от ежедневните задължения. На практика се прилага наученото от книги и семинари. Много често хората казват „аз това го знам, защото съм го чел в ….”, но не е така. Да знаеш и да можеш са две различни неща.
В практиките човек се учи и израства. Всички знаят, че най-бързо се постига духовно израстване чрез практики, независимо дали те са индивидуални или групови. И тъй като в забързаното ни ежедневие трудно можем да отделяме време за медитации, самовглъбяване, техники за самоусъвършенстване и т. н., тези клубове дават чудесна възможност за това, да сме участници в енергийни практики, които се усещат много силно, тъй като обединяват енергията на повече хора, насочена към една и съща цел.