Обичате ли да подарявате книги?

България – енергиен център на Земята
ноември 1, 2018
Тонка Стоянова и Сатя Ео’Тхан – Тибетска Академия в ТВ7
декември 19, 2018

Обичате ли да подарявате книги?

Обичате ли да подарявате книги?

Предлагам ви прекрасна възможност да зарадвате приятелите си- като закупите 5 книги „Тайните учения“ на цената на 3 за 30 лева-само до Нова година!!!!Необходимо е да ги заявите на имейл или се обадите по телефона!

Откъс от глава Траки

Най-голям дял в езотеричните практики имали тези от тях, които знаели как да променят хода на събитията, използвайки силата на светлите същества от невидимия свят. Всеки ритуал за връзка с тях бил строго премерен и осъществяван благодарение на дългогодишния натрупан опит от окултни занимания. Използването на руническо писмо, скъпоценни камъни, аромати, билки и т .н. подсилвали връзката им с невидимото. Знанията си получавали чрез символи и знаци, изписани върху керамични и златни съдове.Тракийските съкровища откривани днес не са просто битови предмети, а съдове и инструменти за окултни практики и церемониална магия. Върху тях са инкрустирани образи и знаци съдържащи тайно знание за всичко онова, което жреците извършвали по време на ритуалите си . Разнасяйки ги по света тракийските съкровища въздействат върху хората по особен начин и носят своите послания скрити в замисъла на изработката им. Ето това е друго умение на траките да кодират знанията си в образи Тези, които се занимавали с това владеели до съвършенство този занаят. Най-често се използвало златото като елемент, неподлежащ на въздействието на природата и времето. То запазвало завинаги посланията им. И днес ни изумява изяществото им и прецизността, с която са изработени тези предмети. Майсторите им били високо посветени ученици и адепти , познаващи законите на Природата и Вселената, символите и знаците за окултна работа.
Тракийското „златарско” изкуство било известно по онова време на всички владетели. Чрез предметите давани им по един или друг повод се отваряли много врати и се осъществявали много добри търговски връзки / най-силни от които били с Египет и Сирия/.