И още нещо за отварянето на небесните портали  във връзка с новите енергии на ЗЕМЯТА

Духовността е особено състояние на човека
октомври 18, 2018
ЗАЩО ви е нужно да развиете интуицията си
октомври 18, 2018

И още нещо за отварянето на небесните портали  във връзка с новите енергии на ЗЕМЯТА

И още нещо за отварянето на небесните портали  във връзка с новите енергии на ЗЕМЯТА

Земята е под огромно напрежение от случващото се на нея. Периодичните терористични актове създават напрежение и хаос сред хората. Страхът е надделяващата емоция и  тя води след себе си и други. Светът всеки ден е шокиран от все нови и нови прояви на агресия. Това разбалансира устойчивостта и стабилността на Планетата. Необходимо е време, за да се успокоят енергиите и животът да продължи да тече нормално.

В това тревожно време за Земята, от небесните висини струят Енергии подпомагащи това нормализиране да се случва по-бързо и по-лесно. Небесните портали се отварят и  хората на Доброто и Светлината се включват към тях и насочват Енергиите в посока,  подходяща за определения момент от време. Времето е такова, че без помощта на хората занимаващи се с енергийни практики, медитации, хармонизации и т.н. светът трудно би оцелял. Без тях връзката с така наречените Небесни Портали не би се осъществявала и тяхната благотворна Енергия не би достигала до Земята. Работата на стотиците хора със сияйни души се ръководи от Духовни Учители , дошли на Планетата ,за да подпомогнат нейното извисяване и това на хората от така наречената „нова генерация“.   А те стават все повече и повече. Добруването и отдадеността на другите      не иска отплата и материални придобивки. Удовлетвореността от това, което се променя , засиява… е   достатъчна за по-голямата част от тях. Всяка групова работа в тази посока допринася неимоверно много за разведряване, изчистване и балансиране енергиите в пространството.Тази Енергийна работа дава възможност  на Планетата да върви в посоката, в която е тръгнала, възможност да се черпи Енергия от така наречените Небесни Портали, подпомагащи осъществяването Мисията на Земята и нейните жители. Внасяйки Хармония, Баланс и Светлина нещата бързо се променят и тръгват отново в нужната посока.

Да БЛАГОДАРИМ за това, че ги има !

Да БЛАГОДАРИМ за това, че вършат своята работа без да изтъкват дейността си и да искат да бъдат забелязвани и оценявани!