Егото и неговите проявления

ЗА ПРЕХОДА
октомври 4, 2018
РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ЕНЕРГИЙНИ ПРАКТИКИ
октомври 4, 2018

Егото и неговите проявления

 Често говорим за егото и както всички знаем то е част от нас. Ролята му в нашето духовно израстване е голяма. То не само ни кара да изпитваме не добри чувства и емоции, но и да бъдем борбени, да отстояваме това, което понякога ни се струва, че не трябва да го правим, защото ни показва лоши и пред самите себе си.
Егото ни помага да кажем „не” тогава, когато разбирането, прошката, съчувствието и толерантността към някой достигат да момент, в който разбираш, че това вече вреди на самия теб и запазване на собственото ти самоуважение. Да отстояваш себе си по начин, който не наранява другите е признак на духовна сила. Да отстояваш и се бориш за ценностите си, които изграждаш с много усилия и любов е проява най-малкото на здрав разум.
Често от прекалена толерантност позволяваме пред очите ни да навлизат в нашето лично пространство- семейство, дом, организация, работа, бизнес и т.н. Добронамереността ти започва да се счита за глупост, въпреки че, както казва един мой духовен учител „ ние не сме тук, за да оправдаваме очакванията на околните”. И ще допълня, че ние сме тук, за да отстояваме ценностите си / изграждани не в един живот / и вървим по своя път на духовно развитие.