Приятелството

Празниците
октомври 18, 2018
ОТНОВО ЗА ЛЮБОВТА
октомври 18, 2018

Приятелството

ПРИЯТЕЛСТВОТО

„Приятел в нужда се познава“ казва една наша поговорка. Всеки е разбрал силата на приятелството в трудни за него моменти. То е важна част от живота ни. Дава възможност за по бързо и лесно израстване. Всяко нещо в човешкия живот се осъществява благодарение на това, че срещаме по пътя си хора, които ни подават ръка, разбират ни и откликват на нашия стремеж. Разбиращи очи, подадена ръка …и правим крачка напред по пътя си. В безспирните разговори, в общуването ни с приятели осъзнаваме много неща, както за себе си така и за живота въобще. Споделянето на лични преживявания – радости, тревоги, предизвикват същите чувства и у човека отсреща. При общуване с приятел (сродна душа) усещаш лекота и пълно разбиране. Има приятелства, които остават за цял живот…не си сам…