ОТНОВО ЗА ПРЕХОДА

ЗАЩО ви е нужно да развиете интуицията си
октомври 18, 2018
Празниците
октомври 18, 2018

ОТНОВО ЗА ПРЕХОДА

ОТНОВО ЗА ПРЕХОДА

Днес искам да споделя с вас, някои свои мисли свързани с това ,което предстои да се случи на Земята , след като осъществи вибрационния си скок през 2012 г.

Много е казано за това ,но сега Планетата кипи от конфликти. Хиляди хора напускат родните си места и се вливат в т. нар. цивилизовани страни. Става сблъсък на интереси , раси и енергии коренно противоположни една на друга .Това „вливане“  на напълно противоположни култури, има за цел да се постигне по голямо равновесие на Земята. Изостаналостта на голяма част от населението на Планетата няма как да се промени ,ако не се влее в цивилизования свят и не се опита да приеме и живее по други правила  и друга ценностна система , изграждана и базирана на други закони . Погледнато  отвън , изглежда неприемливо , мигрантите  да се възползват наготово от благата и привилегиите , постигани с години на труд  ,борби  и лишения на много народи , но не е точно така.  В този момент  трябва на дело да се покаже  грижата за хората , не само като граждани на своята държава , но и като цяло към ЧОВЕШКИТЕ  СЪЩЕСТВА. Тези човешки  същества  са с по- ниска еволюция на развитие и ще са нужни десетки години ,а може би и стотици , за да достигнат развитието на останалия свят .Това като цяло ще забави възхода на цялото човечество , което тръгна в нова посока след еволюционния преход през 2012 г. Най-доброто , което може да се направи ,е тези хора от т. нар. трети свят,  да се приобщят и получат шанс за ново , различно , развитие .Няма да е лесно за тях ,но намирайки се в центъра на живота ,бързо могат да променят нравите си и начина си на живот. Живеейки в мир и без страх за живота си ,ще станат равноправни и равностойни  членове на държавите, в които са. Те са човешки същества без път и посока и не трябва да се изолират, а да им се помогне да изграждат  живота си като всички останали нормални хора . Така много по бързо ще се постигне равновесие на Планетата  и няма да са нужни стотици години , за да се осъществи пълното изграждане и установяване на ШЕСТАТА РАСА  на ЗЕМЯТА.