Книги

Книгите, които написах чрез ченълинг - "Светлият път на прехода" и "Тайните учения" са израз на моите разбирания за законите на Вселената и как те работят сега и по време на цялата човешка история.

Тайните учения

Тази полезна книга за разкриване тайните от миналото е етап от пътя на един прекрасен човек и мастер, с който имам удоволствието да работя от много години. Тази книга може да помогне на всеки от вас в търсенето на не една забравена тайна от миналото. Възможно е да сглоби важен пъзел, който ще отвори пред търсещата душа една много желана врата към Великото Знание.

Сатя 'Ео Тхан

Светлият път на прехода

10 послания от Извисени Учители и Пазители на Знанието

Посланията в тази книга са получени чрез контакт с по-висши духовни същества специално за да бъдат публикувани и да достигнат до повече хора.

Прочети книгата в електронен вариант
Прочети